ASKAS

Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska

Vitajte na stránkach Asociácie klubov abstinujúcich Slovenska - ASKAS

 

Naša stránka slúži hlavne na komunikáciu medzi klubmi abstinujúcich

a pomoc ľuďom, ktorí zápasia s problémom

ZÁVISLOSŤ .

Keďže kluby pôsobia na celom území Slovenska 

s dôverou sa obráťte na najbližší klub vo vašom regióne.

 

Osobné skúsenosti a spolupráca s liečebňami

zaručujú účinnú pomoc pre tých,ktorí ju potrebujú.

Či už je to samotný závislý,alebo jeho rodinní príslušníci. 

 

Neodkladajte svoj problém donekonečna !   

 

 

 

Prezident ASKAS navštívil ďalší A - klub. V sobotu 25.februára 2017 sa zúčastnil na klubovom stretnutí

A - klubu SPAS Predná Hora - Klub abstinentov Juraja Marianiho.

Konalo sa v priestoroch penziónu Lykovec v Muráni, ktorý na svoje stretnutia klubisti využívajú.Chvíľkou ticha sme si uctili pamiatku ich člena, ktorý opustil naše rady. Aj preto sa klub niesol v duchu témy :

 " Blízkí ľudia v mojej abstinencii. "  

Prezident Vlado Farský predniesol svoje vízie do budúcna. Hovoril o potrebe podpory pri vzniku nových klubov, ich omladení a potrebe väčšej spolupráce s liečebňami a odborníkmi v oblasti závislosti.

 PM admin laughing

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

" Klub na mňa urobil veľmi dobrý dojem. Stretol som tu ľudí, ktorým na budúcnosti klubov a ich napredovaní naozaj záleží."

Vlado FARSKÝ - Prezident ASKAS

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  
Dnes som sa na klube znova cítila veľmi fajn. Zase som bola so svojimi priateľmi, s ktorými si máme čo povedať.
Ďakujem, že ste prišli a verím, že sa čoskoro zase uvidíme.
Prajem veľa elánu a síl.

Viera PÉLIOVÁ - Predsedníčka A - klubu SPAS Predná Hora

 

 

ďalšie fotografie :

 

Predstavujeme :

A - klub SPAS Predná Hora

Kto by nechcel prijímať pohladenia tela a duše?

Mgr. Viera Budaiová, prvý podpredseda A-klubu SPAS Predná Hora

     

      Z histórie

      Pisateľom kroniky a hlavným zakladateľom A-klubu Spoločnosti  priateľov abstinentov Slovenska (SPAS) Predná Hora bol Juraj Mariani, laický terapeut, ktorý v deň založenia klubu abstinoval 5 rokov. Z jeho záznamov v kronike sa dozvedáme,

že sa na prvom klube 23. augusta 1980 zišlo 17 abstinujúcich bývalých pacientov Liečebného  ústavu Predná Hora a terapeut PhDr. Juráš. Klubisti na prvom stretnutí prijali aj rámcový štatút A-klubu Predná Hora.

            Spočiatku museli zakladatelia klubu bojovať proti nedôvere, skepticizmu a častým úsmevom skrývajúcich pochybnosti o tom, koľko im nadšenie vydrží. Kronikár vyhodnotil prvý rok fungovania klubu nasledovne: priemerná účasť na klube 12 ľudí, na klubovej činnosti sa zúčastnilo 40 abstinentov a na konci prvého roku sa za členov prihlásilo 27 ľudí. Ďalej sa v kronike píše: „Všetci sme sa učili a pravdaže, robili sme chyby, ale už sa vytváral nový duch v spoločenstve, duch spolupatričnosti, tolerantnosti, duch pomoci a priateľstva. Priatelia z Bratislavy nám poskytli prvé informácie o filozofii Anonymných alkoholikov týkajúce sa svojpomoci a nezávislosti od terapeutov a materských liečební. Naozaj sme niekedy pociťovali, že dôraz kladený na terapeutické doliečovanie bol skôr kamuflovaná snaha štátu kontrolovať abstinentské spoločenstvá zo strachu pred ich opozičníctvom (abstinent sa stáva veľmi kritickým) a vnášaním spirituálnych tendencií, ktoré tvoria filozofiu Anonymných alkoholikov, aj keď sa nikomu tento spôsob myslenia a viery nevnucuje.“

            Terapeutické vedenia klubov pokračovali aj v nasledujúcich rokoch a pravidelné stretnutia mali svoje témy: Poznaj sám seba, Ako si udržať abstinenciu, Vedomé a nevedomé konanie, Problémy v manželstve vyplývajúce z faktu, že jeden člen rodiny je abstinujúci alkoholik, Voľný čas a jeho využitie...

         Počas 28-ročnej histórie A-klubu Predná Hora členovia realizovali rodinné terapie, turistické vychádzky a boli v kontakte s Klubom liečených alkoholikov Grbavica.

 

         V roku 1981 sa začala písať tradícia Predvianočných klubov, ktorá trvá dodnes. Tieto predvianočné stretnutia v priestoroch Odborného liečebného ústavu psychiatrického na Prednej Hore sú výnimočné svojou atmosférou a  slávnostným ovzduším blížiacich sa Vianoc. Stretávajú sa tu abstinujúci alkoholici z celého Slovenska, aby si popriali ďalšie šťastné chvíle v triezvosti.

 

 

V príhovoroch zazneli za uplynulé roky aj takéto slová zaznamenané v kronike:

 

            „Čo ma najviac teší? To, že si hlboko uvedomujem, ako svojou abstinenciou a svojím životom robím veľa ľudí šťastných. Svoj terajší život v abstinencii prirovnávam k stromu, na ktorom stále kvitnú kvety a stále dozrievajú plody. A tie plnou priehršťou rozdávam.“

Miro, Košice

            „Uvedomujem si, že som prežil najkrajšie roky svojho života. V prvom roku abstinencie som sa iba hľadal, v druhom som sa finančne postavil na nohy, tretí rok je už rokom zberu prvých plodov. Nedávno boli za mnou deti a naozaj som plakal, keď odišli. Šťastím.“

Jano, Liptovský Mikuláš

            „Je rozdiel žiť a živoriť. Pred 10 rokmi som sa chytil šance, ktorú mi ponúkol život prostredníctvom Prednej Hory. Dodnes za to ďakujem osudu. Na tom, že abstinujem má veľký podiel aj A-klub. No abstinenciu si strážim každý deň.“

Miro, Košice

            „Každý človek potrebuje denne niekoľko pohladení – vtedy je to krásne a ľudské. Ak prídete na tento klub, určite sa vám dostane pohladení. Ľudia sú si tu oveľa bližší a ochotní viacej sa rozdávať. Kto by nechcel prijímať pohladenia tela a duše?“

Mária, Detva

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

            A-klub SPAS Predná Hora vstúpil v januári 2008 do svojho 28. roka existencie. V tomto roku sa naďalej uskutočňovali pravidelné mesačné stretnutia v priestoroch OLÚP Predná Hora pod odbornou garanciou MUDr. Márie Martinove, PhD., ako aj za účasti poverenej terapeutky Mgr. Štefánie Laskovskej a dlhoročnej terapeutky PhDr. Ivky Kucekovej . Klubových stretnutí sa zúčastňovalo priemerne 40 členov. Na stránke www.olup-prednahora.sk boli uverejnené témy pravidelných stretnutí, napríklad: Môj život s (ne)abstinujúcim partnerom, Komu sa zdôverím osamote, Zdraví a bohatí v abstinencii, chorí a chudobní v závislosti...

 

Odchod vzácneho člena

7.apríla 2008 dotĺklo po ťažkej chorobe srdce Juraja Marianiho,

ktorý stál pri zrode klubu, a ktorý bol jeho neoddeliteľnou súčasťou. Opustil nás vzácny človek, na ktorého si dvaja členovia klubu spomínajú nasledovne:

           

 „Je posledná sobota v mesiaci. Desiata hodina sa blíži a ja  prechádzam cez bránu OLÚP  Predná Hora plný očakávania z neznámeho. Prvý raz vstupujem do miestnosti, kde sa pravidelne konajú stretnutia členov A- klubu SPAS Predná Hora. Vpredu za stolom sedí starší prešedivelý pán s briadkou. Občas s niekým prehodí pár slov, usmeje sa, zvíta sa s prichádzajúcimi.

      Začína sa klub. Počúvam, vnímam a priam dychtivo hltám slová Juraja Marianiho, ktorého vidím po prvý raz. Slová, ktorým dal svoju pečať pravdivosti a skúsenosti sám život. Nie je to bájka, sú to poznatky človeka, ktorý sám prešiel peklom závislosti, človeka, ktorý sa dokázal prehrýzť tým strašným kolotočom alkoholizmu a teraz už dlhé roky pomáha svojim spolupútnikom na ceste abstinencie. Zbieral príbehy ľudí, články o závislosti, študoval nové poznatky o chorobe a doliečovaní. Bol sprievodcom ľudí na liečbe, aj v ich prechode do doliečovacieho procesu. Juraj vedel o živote mnohých a keď nemohli prísť osobne na klub, tlmočil nám ich pozdravy a ospravedlnenia. Poznal ich príbehy so šťastným i menej šťastným koncom. Vedel, kto sa oženil, zrecidivoval, našiel si nové zamestnanie, ale aj o tých, ktorí opustili tento svet.

            Po Jurajovom rozprávaní sa pridali ďalší. On počúval, občas sa zapojil do diskusie, povedal svoj názor na vec. Z jeho slov bolo cítiť úctu a pokoru súčasne. Ani som nevedel ako a klub sa končil. Juraj nám zaželal všetko dobré a šťastnú cestu.

            Odchádzal som v zvláštnom rozpoložení. Odnášal som si z tohto stretnutia niečo, čo som ešte nevedel presne pomenovať. Bol to určitý pocit povznesenia, povzbudenia, utvrdenia sa v rozhodnutí, že kráčam správnym smerom. Vďaka Jurajovi a ostatným na klube. Jedno však bolo celkom isté: o mesiac prídem znova!

            Fotka Juraja Marianiho dnes visí v miestnosti konania klubov a počas našich stretnutí z nej stále cítiť fluidum, ako keby bol Juraj stále s nami. Zanechal nám odkaz i dielo, v ktorom budeme pokračovať.                                                                                                      

   ,,Ďakujeme Ti, Juraj, za všetko, za to , že si bol!“

 Ján Kročko, predseda A- Klubu SPAS Predná Hora

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  Prihodilo sa mi šťastie v nešťastí. Počas liečenia na Prednej Hore som si uvedomila, o čo všetko ma alkohol pripravil a o čo všetko ma mohol pripraviť. Stretla som tu vzácneho človeka, ktorý láskavo a múdro pomáhal, podával pomocnú ruku – Juraj Mariani.      V denníku z posilovacej liečby z 25. novembra 2006 mám zapísané: „Vždy mám pri stretnutiach s ním pocit jedinečnosti chvíle. Od mojej liečby vnímam, že má  zdravotné problémy. Je krehký, akoby sa vytrácal, ale neuveriteľná je jeho charizma, láskavosť a porozumenie, krása príbehov. Chvíle v jeho prítomnosti sú neopakovateľné. Ďakujem, že môžem byť v blízkosti takého jedinečného človeka.“

      Vždy ma prekvapilo, ako Juraj dokázal vedieť o „nás všetkých“. Keď som sa s ním nevidela niekoľko týždňov, počas ktorých som riešila vážne životné situácie, prekvapil ma slovami: „...vedel som, že máš tieto problémy a obával som sa, ako to zvládneš.“

            Juraj mnohým z nás poskytol to, čoho sa nám doma nedostávalo. Bol to náš otec.

Mgr.Viera Budaiová, prvý podpredseda A-klubu SPAS Predná Hora

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

            Azda najvýstižnejšie charakterizujú Juraja Marianiho jeho vlastné slová.

Raz napísal :

 

„Buď rozvážny a zdržanlivý vo svojich túžbach.

Snaž sa nič nepotrebovať, teš sa z dnešného dňa bez náhlenia,

raduj sa z krásy a bohatstva prírody,

zo zázraku stretnutí s druhými, kde srdcia rozkvitnú a duch stúpa do výšok“.

 

 

Memoriál Juraja Marianiho

            A-klub SPAS zrealizoval 29. augusta 2008 1. ročník Memoriálu Juraja Marianiho – výstup na hrad Muráň. Členovia A-klubu, pacienti v aktuálnej liečbe a sympatizanti absolvovali výstup na hrad Muráň. Radostným prekvapením pre organizátorov bola bohatá účasť – 50 abstinentov.

            Súčasný predseda A-klubu SPAS Predná Hora Ján Kročko otvoril memoriál nasledovnými slovami:

            „Zišli sme sa dnes na 1. ročníku Memoriálu Juraja Marianiho, aby sme výstupom na hrad Muráň vzdali česť človeku, ktorí mal rád život, prírodu, ale hlavne mal rád ľudí.

Juraj Mariani  bol jeden z nás. Bol to človek, ktorý sa po vyrovnaní so svojím veľkým problémom – závislosťou,  začal venovať ľuďom, ktorí to potrebovali. Dlhé roky pôsobil ako laický terapeut na Prednej Hore, pomáhal pacientom v liečbe i po nej uvedomiť si svoj problém a nájsť cestu k jeho riešeniu. Bol priateľom, spovedníkom i tútorom v jednej osobe. Veril v silu človeka i vtedy, keď ostatní už nedúfali v jeho nápravu. Poskytoval rady, odovzdával svoje životné skúsenosti, ale dokázal aj to, čo človek, ktorý je na kolenách, potrebuje hádam najviac. Dokázal pohladiť dušu.

            Pri zakladaní klubu abstinentov na Prednej Hore 23. augusta 1980 ako tajomník a zakladajúci člen klubu napísal do kroniky okrem iného aj tieto slová: ,,Všetci sme si intuitívne mysleli, že ide o veľa, ak už nie priamo o život. Ale šlo a ide o život.“

 

Abstinencia je stav duše      

            Spoločnosť priateľov abstinentov Slovenska (SPAS) s celoslovenskou pôsobnosťou za viac než dve desaťročia svojej existencie pomohla nespočetnému množstvu ľudí uistiť sa vo svojom rozhodnutí doživotne abstinovať a pretransformovať abstinenciu v mysli i duši na životný štýl. 

 

Lebo Juraj hovoril :

,,Abstinencia je stav duše.“

 

            Klub pôsobí po organizačných zmenách v roku 1992 ako svojpomocná dobročinná organizácia pod názvom A-klub SPAS so sídlom na Prednej Hore. Je otvorený pre všetkých abstinentov a sympatizantov, ktorí v ňom chcú pôsobiť a navzájom si pomáhať, vymieňať si skúsenosti a poznatky, ale i podporovať svojho spolupútnika na novej, abstinentskej ceste. Na stretnutia prichádzajú členovia a sympatizanti z Trnavy, Bratislavy, Nitry, Dubnice, Michaloviec, Humenného, Medzilaboriec, Prešova, Lučenca, Popradu, z Oravy, Spiša,  Zemplína, Gemera i Záhoria, prosto z celého Slovenska. Možno aj preto sa tento klub môže popýšiť symbolickým pomenovaním ,,klub klubov“. Svoj pôvodný účel stále plní, čoho dôkazom sú mnohí abstinenti, aj náš Juraj, ktorý abstinoval bez zaváhania až do chvíle, keď nás opustil, to znamená 32 rokov, 5 mesiacov a 23 dní. Bol, je a bude pre nás dôkazom pokory, hrdosti a sily predsavzatia, ktorá je v každom z nás.

 

Plány do budúcnosti

            Členovia A-klubu SPAS Predná Hora majú veľa plánov, chcú spolupracovať  s ďalšími svojpomocnými skupinami a odborníkmi. Aj v roku 2009 nebudú chýbať témy diskusií na pravidelné stretnutia. Novinkou budú  krátke texty pre motiváciu do diskusií. O všetkých témach, akciách a aktualitách sa záujemcovia dozvedia na internetovej stránke www.olup-prednahora.sk. Novinkou budú spoločné kultúrno-zábavné večery spolu s pacientmi v aktuálnej liečbe a turistické vychádzky do okolia Prednej Hory.

            Plánom A-klubu SPAS je v úzkej spolupráci s OLÚP, n. o., Predná Hora

smerovať k realizovaniu členov komunity, nadväzovaniu nových kontaktov pre možnosť trvalej abstinencie, ako aj samotná propagácia triezveho spôsobu života. Zámerom činností je pripraviť liečiacich sa pacientov na situácie, v ktorých sa ocitnú v bežnom živote, avšak po ukončení liečby to už bude bez alkoholu či inej drogy. Medzi priority klubu patrí snaha, aby liečiaci sa pacienti kontaktovali svojpomocné skupiny v okolí svojho bydliska a tým vytvorili plynulý prechod do procesu doliečovania.

 

Namiesto záveru

            Na činnosti A-klubu SPAS sa podieľajú mnohí abstinujúci alkoholici, rodinní príslušníci a sympatizanti. Ich vymenovanie by predstavovalo veľmi dlhý zoznam. Preto im všetkým patrí takto vyjadrená vďaka.

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Kontakt

 

 

Viceprezident  ASKAS 

Ján  Václav  

mobil - 0905 700 838

 janvaclavzeman@azet.sk

Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Daj o nás vedieť priateľom

ADMINISTRÁTOR

Aktualizovanie v adresári, termíny vašich akcií

     a príspevky posielajte na :              

          0915 954 927

madlenak@centrum.sk

 

Paľo  MADLEŇÁK

PM admin laughing 

djcf watermark5

 

 

Návštevnosť

TOPlist