ASKAS

Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska

Vitajte na stránkach Asociácie klubov abstinujúcich Slovenska - ASKAS

 

Táto stránka slúži hlavne na komunikáciu medzi klubmi abstinujúcich a pomoci ľuďom,

ktorí s problémom ZÁVISLOSŤ zápasia.

Keďže kluby pôsobia na celom území Slovenska s dôverou sa obráťte na najbližší klub vo vašom regióne.

 

Osobné skúsenosti a naviazanie na jednotlivé liečebne

zaručujú účinnú pomoc pre tých,ktorí ju potrebujú.

 

Či už je to samotný závislý,alebo jeho rodinní príslušníci. 

 

Neodkladajte svoj problém donekonečna !   

Odborný seminár Kľačno 2016.

Tak ako každý z posledných 5 rokov i tento rok sme pokračovali v tradícii usporiadania Odborného seminára ASKAS. Tento rok sme na jeho uskutočnenie zvolili obec Kľačno, ktorá leží cca 15 km od mesta Prievidza.

Celkom sa nás stretlo 54 účastníkov z 24 klubov abstinujúcich z celej SR. Odborný seminár bol rozdelený do dvoch dní, kde v prvom sa najskôr konalo rokovanie KOVKY. Potom v popoludňajších hodinách nám PhDr. Janka Žemličková z AT-sanatoria Bratislava vysvetlila pojem pokora, o pochopeniu načúvať a chápať jeden druhého, pretože v kluboch nám rastú novodobí lídri, ktorí sa snažia byť hneď veľkými. Prednáška bola ukončená množstvom dotazov, pripomienok, poznámok a veľmi veľa dala všetkým prítomným zúčastneným. V podvečerných hodinách nám ostal čas na turistickú prechádzku okolo obce Kľačno, počas ktorej si účastníci seminára vymenili svoje skúsenosti s návštevami klubov abstinujúcich i o ich vzájomnej spolupráci. Vo večerných hodinách prebehol tradičný „klubový večer“, kde zástupcovia jednotlivých klubov nám porozprávali o svojej činnosti, čo sa im darí, respektíve nedarí, kde a ako často sa stretávajú i o ďalších problémoch jednotlivých klubov.

Na druhý deň doobeda nám Mgr. Evka Štálniková z psychiatrického oddelenia Bojnickej nemocnice porozprávala o programe stacionára, ktorý je zameraný na doliečovanie závislých, nakoľko samotná liečba je i pre problémy s preplácaním od zdravotníckych poisťovní veľmi krátka. Poukázala tiež na dobrú spoluprácu s občianskymi združeniami zaoberajúcej sa doliečovaním pacientov, konkrétne na Spolok abstinentov Prievidza a Klub abstinujúcich priateľov v Prievidzi. Je veľmi dobré a prospešné, ak sa pacient po liečbe má kde zaradiť a pokračovať v doliečovacom procese. Dlhoročné skúsenosti jednoznačne ukazujú na tu skutočnosť, že pokiaľ sa pacient pravidelne zúčastňuje návštev týchto združení, tak sa mu darí abstinovať a viesť šťastný usporiadaný život. I táto prednáška bola ukončená množstvom otázok a pripomienok.

Celkovo môžeme hodnotiť tohtoročný Odborný seminár ako vydarený, ktorý nás opäť obohatil o nové vedomosti a skúsenosti a veríme, že ich dokážeme zapracovať do činnosti materských klubov abstinujúcich.

 

Jan Dudák

prezident ASKAS

Kontakt

 


  

Prezident  ASKAS

 

Vladimír Farský

mobil - 0917 915 226

akjasen@gmail.com

 


Viceprezident  ASKAS 

 

Ján  Václav  

mobil - 0905 700 838

 janvaclavzeman@azet.sk

Kalendár akcií

Daj o nás vedieť priateľom

ADMINISTRÁTOR

Aktualizovanie v adresári, termíny vašich akcií

     a príspevky posielajte na :              

          0915 954 927

madlenak@centrum.sk

 

Paľo  MADLEŇÁK

PM admin laughing 

djcf watermark5

 

155

Návštevnosť

TOPlist