ASKAS

Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska

Vitajte na stránkach Asociácie klubov abstinujúcich Slovenska - ASKAS

 

Naša stránka slúži hlavne na komunikáciu medzi klubmi abstinujúcich

a pomoc ľuďom, ktorí zápasia s problémom

ZÁVISLOSŤ .

Keďže kluby pôsobia na celom území Slovenska 

s dôverou sa obráťte na najbližší klub vo vašom regióne.

 

Osobné skúsenosti a spolupráca s liečebňami

zaručujú účinnú pomoc pre tých,ktorí ju potrebujú.

Či už je to samotný závislý,alebo jeho rodinní príslušníci. 

 

Neodkladajte svoj problém donekonečna !   

 

   Je neuveriteľné, koľko rodičov žije v presvedčení, že problém užívania respektíve zneužívania drog, alkoholu a fajčenia sa ich a ich detí nikdy priamo nedotkne. Je všeobecne známe, že drogou č. 1 na Slovensku je alkohol. Existujú štatistiky, z ktorých je vyplýva, že u našej dospelej populácie je asi 5% abstinentov, 60% konzumentov, 30 % občanom spôsobuje pitie problémy rodinné, spoločenské a zdravotné a 5% je závislých od alkoholu. Ak si tieto percentá premietnete do čísel, ostanete v rozpakoch, či je to vôbec možné. Taktiež je  faktom, že skúsenosť prvého styku s alkoholom u našich detí často nastáva už v ranej mladosti a najmä v rodinách. Veď kto prvý ponúkol dieťa alkoholom?

Bol to vo väčšine prípadov rodič alebo starší príbuzný ale samozrejme nie v zlom úmysle, veď kto by chcel vedome škodiť deťom. Detský organizmus a psychika však nie sú ešte vyvinuté a schopné prijať a spracovať tieto škodliviny. Dieťa to ešte môže skúšať aj samé, najmä keď to vidí na svojom vzore – na rodičoch a statočne ich napodobňuje. A práve rodičia môžu byť príčinou, prečo sa z ich dieťaťa stáva najprv zvedavý ochutnávač a potom aj mierny konzument, veď príležitostí v našej spoločnosti má viac ako dosť. Podobne je to i v prípade ich rovesníkov, temer všetci a najmä v partiách často siahajú po alkohole. Podľa prieskumov asi u 4% tínedžerov /vek 12-19 rokov/ sa podľa lekárov už dá hovoriť a prítomnosti príznakov závislosti od alkoholu. Rodičia si všímajú ako ich deti rastú, rozvíjajú sa – ale to len tak mimochodom, berú to ako samozrejmosť, pravda, pokým nenastanú problémy. Signály prichádzajú zvyčajne zvonku, zo školy, od známych Doma si často nevšimnú alebo prehliadnu príznaky zmien v správaní, akceptujú ich výhovorky alebo aj klamstvá, častokrát im veria a neoveria si skutočnosti. Ako keby sa báli, alebo sa hanbili priznať si, že v niečom zlyhali, nechcú si pripustiť možnosť: prečo sa to stalo práve im, veď dieťaťu poskytli všetko. Majú len trochu pravdy. Materiálne a finančne im naozaj dali to, čo uznali za dobré, ale dieťa potrebuje oveľa viac. Potrebuje sa s nimi aj rozprávať a nielen o bežných veciach, ale aj o svojich problémoch. Ale pre „veľkú zaneprázdnenosť“ nemajú čas, odkladajú rozhovor, alebo je to obava z nevedomosti a neschopnosti vysvetliť škodlivosť užívania alkoholu, fajčenia v mladom veku, vznik závislosti... Nepodceňujte problém a snažte sa aj zistiť príčiny užívania návykových látok deťmi, lebo môžu viesť až k závislosti. Medzi najčastejšie môžeme zaradiť:

- negatívny vzor /vplyv/ rodičov

-nevhodné správanie podľa vzoru svojich ideálov: herci, umelci, speváci...

-túžba skúsiť niečo nové, iné, opakovanie zážitku

-túžba po experimentovaní

-obava zo školy

-vnútorné problémy, sklamanie, neúspech, stres,

-neochota rodiča rozprávať sa o problémoch

-únik do partie rovesníkov

-snaha vyniknúť, vyrovnať sa dospelým 

-nezrelosť psychická i fyzická

-ľahká dostupnosť a slabá kontrola predaja alkoholu a cigariet mladistvým

-„posilniť sa“ a tým sa zbaviť ostychu, nabrať odvahu

- zaťaženosť alebo aj radosť z úspechu

-nuda, nedostatok vhodných podnetov 

Ak vaše dieťa začne konzumovať alkohol, alebo iné návykové látky, môže to byť prejavom nejakého problému a volania o pomoc a ak je to potrebné, vyhľadať pomoc u odborníkov.

Dospievajúce deti, ktoré žijú v pevnom blízkom kontakte s ostatnými členmi rodiny, majú pocit ochrany pred rizikovým správaním. Aj keď to nedávajú príliš najavo, vedia, že rodič sa o neho zaujíma a to nielen o škole a prospechu, ale aj o tom, čo robí vo voľnom čase, s kým 

sa kamaráti...Ale rozhovory tvárou v tvár väčšina detí odmieta, preto je treba upevniť vzťah, zvoliť správny čas a vhodný spôsob. Častokrát trestom nenaučíme deti problém riešiť, treba o ňom rozprávať prečo nastal a ako ho napraviť, nájsť spoločnú reč. Netreba nudnú kázeň. Treba u detí podporovať rozvoj ochranných faktorov pred užívaním alkoholu a iných návykových látok, byť prirodzenou autoritou, vzorom správania.

            Psychológ Ladislav Csémy zo Psychiatrického ústavu Praha doporučuje  rodičom ako prevenciu pred alkoholom a drogami nasledujúce desatoro:

  1. Venujte svojmu dieťaťu každý deň aspoň pol hodiny plnú pozornosť. Počúvajte ho a snažte sa porozumieť aj tomu, čo vraví tónom alebo výrazom tváre.
  2. Pokúste sa reagovať ústretovo, bez posmechu a kritiky
  3. Pochváľte ho a učte zdravému sebavedomiu, ľahšie dokáže odolať tlaku vrstovníkov
  4. Zdôrazňujte dieťaťu, že ste za neho právne zodpovední a že máte právo a povinnosť kontrolovať, kde je, čo robí a s kým sa stretáva
  5. Stanovte rozumné pravidlá, ktoré budete dodržiavať aj vy sami
  6. Nezakazujte mu kamarátov – je ale lepšie mať o nich prehľad. Môžete ich pozvať aj domov a porozprávať sa s nimi
  7. Buďte v kontakte aj s rodičmi kamarátov, zachytíte tak signály ak sa niečo stane
  8. Zistite si o alkohole a drogách čo najviac informácií a otvorene o tom s deťmi hovorte
  9. Spolupracujte pri výchove aj s ostatnými členmi rodiny. Najdôležitejšími spojencami sú obaja rodičia, aj keď sú rozvedení. Dohodnite si spoločný postup a informujte sa
  10. Nehanbite sa obrátiť o pomoc na odborníkov. Problémy sú všade, ale fungujúce rodiny sa ich snažia riešiť.

.

Motto: “Nie je tragédiou zriekať sa v živote alkoholu, tragédiou je zrieknuť sa života v alkohole.“

   

„Výchova detí je činnosť, ktorej musíme obetovať veľa času už len na to,

aby sme si ich vôbec dokázali získať.“

                                                                                                                                            J. J. Rousseau

                                                                                                                              Mgr. Červeňanský Pavol 

Kontakt

 

 

Viceprezident  ASKAS 

Ján  Václav  

mobil - 0905 700 838

 janvaclavzeman@azet.sk

Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Daj o nás vedieť priateľom

ADMINISTRÁTOR

Aktualizovanie v adresári, termíny vašich akcií

     a príspevky posielajte na :              

          0915 954 927

madlenak@centrum.sk

 

Paľo  MADLEŇÁK

PM admin laughing 

djcf watermark5

 

 

Návštevnosť

TOPlist