"Vzťahy u závislých sú mimoriadne komplikované. Málokedy sa podarí ich terapeuticky ovplyvniť. Asi do štyridsiateho veku života je to spôsobené jednak hormonálne, jednak samotnou chorobou, ktorá sama o sebe prináša skreslené vnemy, v ktorých je niekedy náročné sa orientovať,“ hovorí PhDr. Jana Žemličková, PhD., zo Sanatória AT.

„V mene impulzívnej baživosti sa mnoho ľudí, posilnených svojou drogou, rozhodlo impulzívne pre radikálne zmeny – ako je svadba, rozvod, zmena zamestnania, vysťahovanie sa, darčeky na pôžičku, tehotenstvo, prehnané investície a podobne.“

Rýchle rozhodnutie

„Ľudia závislí, ktorí zneužívajú akúkoľvek drogu, majú svoje vysnívané, nenaplnené predstavy a túžby, ktoré im droga na istý čas vyplní. Ak sa náhodou pri stretnutí a spoznávaní ozve od partnera záujem, vedia sa niekedy v rozhodovaní podriadiť emócii v priebehu niekoľkých hodín. Skreslený vnem dokáže vyvolať rozličné pocity, ktoré sa v očakávaní naplnenia predstavy môžu dramaticky vyfabulovať v prežívaní tak, že sa zdajú ako reálne. Mali sme v klube aj takých, ktorí v prvý deň spoznania, ešte v ten večer, spolu snívali o šťastí v jednej posteli. Orgazmus je niektorými autormi považovaný za najdramatickejšie získanie endorfínov z prežívania zážitku," hovorí odborníčka.

Skúsenosť pomôže

Odborníci zväčša neodporúčajú vytváranie vzťahov počas liečby, závislosť je však komplikovaná a nie vždy sa podarí dodržať pravidlá. „Niekedy závislý človek musí podstúpiť aj takúto skúsenosť, aby sa celkom oslobodil a produktívne mohol začať žiť v triezvosti a slobode,“ komentuje skúsenosti terapeutka, ktorá „žije“ so závislými vyše 25 rokov. Produktívna abstinencia a kontrola nad chorobou môže mnohému napomôcť. Ak má počas terapie v abstinencii človek skúsenosť s prežitím nejakého vzťahu, a dokáže o tom aj hovoriť, otvára tým podľa nej príležitosť k uchopeniu pravdy. „Po rozchode a dodržaní pravidiel, vytesnávaná emócia, teda falošná vysnívaná predstava, pominie a závislý začne slobodne prežívať krásu a hodnoty.“